Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Ветеринарна фармакологія та токсикологія


Нагорна Людмила Володимирівна. Фармако-токсикологічна оцінка ектоцидної дії "Ектосану" при ураженні птиці ектопаразитами : Дис... канд. наук: 16.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

Нагорна Л.В. Фармако-токсикологічна оцінка ектоцидної дії "Ектосану" при ураженні птиці ектопаразитами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2009.

Дисертаційна робота присвячена розробці, вивченню та впровадженню інсектоакарицидного засобу у вигляді концентрат-розчину та пудри, що діє на постійних та тимчасових ектопаразитів птиць. Розроблено рецептуру нових ектоцидних засобів та встановлено параметри гострої та хронічної токсичності новостворених препаратів "Ектосантм" та "Ектосан-пудратм" на лабораторних тваринах та курчатах. Досліджено шкірно-резорбтивну та подразнюючу дію на шкірний покрив та слизову оболонку ока нативного препарату "Ектосантм" та його робочих концентрацій. Не виявлено у розробленого препарату тератогенної дії. Доведено відсутність в харчових яйцях, отриманих від оброблених новоствореними препаратами птахів, залишків їх діючих речовин.

Встановлено відсутність негативного впливу "Ектосантм" та "Ектосан-пудритм" на виводимість інкубаційних яєць та подальший ріст та розвиток отриманого молодняка. На основі проведених досліджень доповнено та удосконалено схеми профілактики та ліквідації арахноентомозів у дрібно-товарних та промислових птахівничих підприємствах.

Новостворені ектоцидні засоби дають змогу знизити можливість виникнення резистентних рас збудників ектопаразитозів птиці, в наслідок збільшення асортиментного складу наявних інсектоакарицидних засобів препаратами з новим комплексом активно діючих речовин.

У дисертації наведено науково-теоретичне обґрунтування та нове практичне вирішення проблеми поставленої завданням, що полягало у розробці двох форм нових ектоцидних препаратів широкого спектру дії на основі синтетичного піретроїду альфаметрину в комбінації з іншими активно діючими речовинами. З’ясовано протипаразитарну ефективність обох лікарських засобів, проведено фармако-токсикологічну та економічну оцінку їх і запропоновано методологію використання при ектопаразитозах птиці в господарствах з різною технологією виробництва.

1. В дослідах in vitro з визначення інсектоакарицидних властивостей підібраних діючих речовин встановлено оптимально діючі дози окремих АДР, та з урахуванням їх ринкової вартості, в препарат "Ектосантм" включено композиції з двох АДР, що діють синергічно: альфаметрину – 8,5 % та піпероніл-бутоксиду – 11,5 % в носієві із органічних розчинників; в препарат "Ектосан-пудратм" – комбінацію діючих основ: альфаметрин – 0,5 %, сірка очищена – 0,45 % та гераніол – 0,6 %.

2. При визначенні параметрів гострої токсичності розробленого ектоцидного засобу встановлено:

– при введені в шлунок DL50 "Ектосанутм" у водному розчині для білих мишей та щурів становить 1731,57 мг/кг, тобто препарат відноситься до помірно токсичних речовин, згідно ГОСТ 12.1.007-76;

– при введенні в шлунок білих мишей DL50 "Ектосан-пудритм" знаходиться за межами 15000 мг/кг, тобто препарат відноситься до не токсичних речовин, згідно ГОСТ 12.1.007-76.

3. При встановленні параметрів хронічної токсичності препарату "Ектосан" у формі розчину відмічено, що він не викликає вірогідних змін маси тіла, коефіцієнтів маси внутрішніх органів, проте спричиняє порушення з боку еритропоетичної системи організму, знижує загальний імунний статус організму та проявляє токсичний вплив на печінку.

4. Препарат "Ектосантм" в робочих концентраціях та "Ектосан-пудратм" не впливають на розвиток ембріонів та виводимість яєць. При визначенні можливих тератогенних властивостей препарат "Ектосантм" в дослідах на білих мишах не виявляє зазначених ефектів за умови десятикратного збільшення терапевтичної дози, не спричиняє видимих токсичних ефектів у дослідних самок. Від них отримано в середньому по 5 тварин життєздатного приплоду, що був без аномальних ознак.

5. Після застосування обох новостворених лікарських форм препарату "Ектосан" яйця курей-несучок можна використовувати на харчові цілі без обмежень.

6. В результаті вибіркового епізоотичного обстеження селянських господарств чотирьох районів Полтавщини, встановлено: 100 % інвазування птиці малофагами виду Mеnopon gallinae, Menacanthrus stramineus, Anaticola crassicornis. У 28,3 % обстежених господарств також виявлено курячого кліща Dermanyssus gallinae та у 48,3 % – кліща Knemidocoptes mutans. Обстеженням яйценосних птахівничих господарств промислового типу в 4-х областях, у 54,3 % їх встановлено заселеність приміщень пташників кліщем Dermanyssus gallinae, у 29,6 % – жуком-чорнотілкою виду Alphitobius diaperinus.

7. Встановлено, що в умовах господарств приватного сектору Полтавської та Харківської областей наявне птахопоголів’я уражене переважно малофагами виду Mеnopon gallinae, Menacanthrus stramineus, Anaticola crassicornis та кліщем Knemidocoptes mutans. На спеціалізованих бройлерних господарствах збудники ектопаразитозів практично відсутні. В господарствах спеціалізованих з виробництва племінного і товарного яйця переважно виявлено курячого кліща Dermanyssus gallinae та жука-чорнотілку Alphitobius diaperinus.

8. В наслідок обробки пташників препаратом "Ектосан-пудратм" при наявності в них птиці економічна ефективність на тисячу яйценосних птахів протягом місяця становить 180,92 грн.

Публікації автора:

1. Березовський А.В. Збудники основних ектопаразитозів свійських птахів та аспекти застосування сучасних засобів і методів контролю їх на об’єктах птахівництва (методичні рекомендації) / А.В. Березовський, Т.І. Фотіна, Л.В. Нагорна. – Київ, 2009. – 32 с. (затверджені науково-технічною радою Державного комітету ветеринарної медицини, протокол № 1, від 24.12.2008). (Дисертант провела експериментальні та виробничі досліди, підготувала проект рекомендацій).

2. Нагорна Л.В. Розповсюдження збудників ектопаразитозів птиці в присадибних господарствах Полтавщини / Л.В. Нагорна // Вісник Сумського НАУ. – Суми, 2008. – Вип. 9/2 (22). – С. 54-57.

3. Нагорна Л.В Моніторинг ринку інсектоакарицидних препаратів, що застосовуються птиці за ектопаразитозів / Л.В. Нагорна, А.В. Березовський // Науковий вісник Львівського національного ун-ту вет. медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2008. – Т. 10, № 3 (38), Ч. 1. – С. 165-170. (Дисертант провела моніторингові дослідження, підготувала проект статті).

4. Нагорна Л.В. Визначення інсектоакарицидних властивостей експериментального препарату "Ектосантм" in vitro / Л.В. Нагорна // Науковий вісник Львівського національного ун-ту вет. медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2008. – Т. 10, № 2 (37), Ч. 1. – С. 241-243.

5. Нагорна Л.В. Визначення параметрів хронічної токсичності інсектоакарицида "Ектосантм" для білих щурів / Л.В. Нагорна, А.В. Березовський // Збірник наукових праць Луганського НАУ // – Луганськ, 2008. – № 92. – С. 120-123. (Дисертант провела експериментальні дослідження, узагальнила результат).

6. Березовський А.В. Особливості боротьби з дерманісіозом курей в умовах промислового птахівництва / А.В. Березовський, Л.В. Нагорна // Ветеринарна медицина України. – 2009. – № 3. – С. 16-19. (Дисертант особисто виконала експериментальну частину досліджень, узагальнила результат, брала участь у написанні статті).

7. Нагорна Л.В. Встановлення здатностей інсектоакарициду "Ектосан" впливати на виводимість інкубаційних яєць / Л.В. Нагорна // Вісник Сумського НАУ. – Суми, 2009. – Вип. 3 (24). – С. 83-86.

8. Препарат ветеринарний ЕКТОСАН. Технічні умови: ТУ У 24.4-14332579-046:2008. – 22 с. / Березовський А.В., Шевченко А.М., Нагорна Л.В. (Дисертант провела досліди, узагальнила результат, приймала участь в підготовці проекту ТУ).

9. Препарат ветеринарний ЕКТОСАН-ПУДРА інсектицидно-репелентна. Технічні умови: ТУ У 24.4-14332579-048:2008. – 16 с. / Березовський А.В., Шевченко А.М., Тимошенко Н.В., Нагорна Л.В. (Дисертант провела досліди, узагальнила результат, приймала участь в підготовці проекту ТУ).

10. Настанова по застосуванню інсекто-акарицидного препарату ЕКТОСАНтм, виробника ТзОВ "Бровафарма", Україна / А.В. Березовський, А.М. Шевченко, Л.В. Нагорна. – Затверджено: Головний державний інспектор України. – № 15-3-1 3/8541 від 18.12.2008 р. – 3 с. (Дисертант провела експериментальні дослідження).

11. Настанова по застосуванню інсекто-репелентного препарату ЕКТОСАН-ПУДРАтм, виробника ТзОВ "Бровафарма", Україна / А.В. Березовський, А.М. Шевченко, Н.В. Тимошенко, Л.В. Нагорна. – Затверджено: Головний державний інспектор України. – № 15-3-1 3/8542 від 18.12.2008 р. – 4 с. (Дисертант провела експериментальні дослідження, підготувала проект настанови).

12. Патент на корисну модель №36437, Україна. Інсекто-акарицидний препарат "Ектосан" / Березовський А.В. (UA), Шевченко А.Н. (UA), Нагорна Л.В. (UA). – Заявл. 15.05.2008; Опубл. 27.10.2008; Бюл. № 20. (Дисертант провела експериментальні дослідження, узагальнила результат, брала участь в оформленні патенту).

13. Нагорна Л.В. Ефективність препарату "Ектосан" при обробці курей за паразитування постійних ектопаразитів – представників ряду Mallophaga // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб./ ІП УААН./ Матер. IV Міжнар. наук.-практ. конференції по птахівництву / Л.В. Нагорна. – Харків, 2008. – Вип. 62, Ч. 2. – С. 225-229.

14. Нагорна Л.В. Вивчення дієвості пудри на основі альфа-ціперметрину на деяких представників комах ряду Diptera // Мат. V Міжнар. конгресу спеціалістів вет. медицини / Л.В. Нагорна. – Київ: НАУ, 2007. – С. 177-181.

15. Нагорна Л.В. Визначення параметрів гострої токсичності інсекто-акарицида "Ектосантм" на білих мишах / Л.В. Нагорна, А.В. Березовський // Мат. доп. Міжнар. наук.-практ. семінару "Сучасні проблеми діагностики в паразитології та ветеринарно-санітарній експертизі". – Житомир, 2008. – С. 57-61. (Дисертант провела експериментальні дослідження, узагальнила результат).

16. Нагорная Л.В. Экспериментальное изучение инсекто-акарицидных свойств препарата Ектосантм / Л.В. Нагорная, А.В. Березовский // Тез. докл. науч.-прак. конференции посвящ. 70-летию обр. Витебской обл. – Витебск: ВГАВМ, 2008. – С. 59-60. (Дисертант провела експериментальні дослідження, узагальнила результат).