Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Ветеринарна фармакологія та токсикологія


55. Слободюк Наталія Михайлівна. Фармакологічні властивості та лікувальна ефективність мазі "Офлодерм" при гнійно-некротичних ураженнях шкіри: дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. - Л., 2004. , табл.Анотація до роботи:

Слободюк Н.М. Фармакологічні властивості та лікувальна ефективність мазі „Офлодерм” при гнійно-некротичних ураженнях шкіри. -Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія.

Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З.Ґжицького. -Львів, 2004.

У дисертації представлено результати біологічних і клінічних досліджень властивостей мазі „Офлодерм” при лікуванні собак з інфікованими ранами, телят з гнійним запаленням пуповини, овець з некробактеріальними ураженнями копитець. Досліджено фармакологічні властивості офлоксацину та димексиду – складових частин мазі „Офлодерм”.

Розроблено оптимальний склад мазі „Офлодерм”, яка містить 0,5 г офлоксацину, 3 г димексиду, 6 г новокаїну на 100 г ланоліну.

Розроблені технічні умови на виготовлення мазі „Офлодерм” та контроль якості мазі.

Встановлено ефективність лікування мазі „Офлодерм” порівняно з хлортетрацикліновою маззю при лікуванні собак з інфікованими ранами, телят з гнійним запаленням пуповини, овець з некробактеріальними ураженнями копитець.

Відповідно до поставленої мети та завдань уперше розроблено новий препарат – мазь „Офлодерм”, обґрунтовано оптимальний склад та технологію виготовлення цієї мазі. Вона містить: офлоксацину – 0,5 г, димексиду – 3 г, новокаїну – 6 г, ланоліну – до 100 г. Вивчено фармакологічні, токсикологічні властивості мазі „Офлодерм” та її основних складових частин – офлоксацину та димексиду. Вивчено ефективність лікування маззю „Офлодерм” у собак із спонтанними інфікованими ранами, телят із гнійним запаленням пуповини, овець із некробактеріальними ураженнями кінцівок.

1. У складі мазі „Офлодерм” інгредієнти (офлоксацин, димексид і новокаїн) проявляють синергічну дію в процесах лікування тварин з інфікованими ранами. Мазева основа – ланолін придає мазі стабільність при зберіганні та підвищує ефективність лікування препаратом.

2. Офлоксацин проявляє у 2-2,5 рази сильнішу антимікробну дію на стафілококи, стрептококи, протей та бактеріальні асоціації, виділених із вмісту ран за умов гнійно-некротичних уражень шкіри, порівняно зі стрептоміцином, хлортетрацикліном та гентаміцином.

3. Після підшкірної ін’єкції офлоксацин всмоктується через 20 хв і створює у крові максимальну терапевтичну концентрацію 0,43 мкг/мл, що утримується на терапевтичному рівні протягом 6 год, а через 16 год препарат повністю виводиться з організму.

4. Після підшкірної ін’єкції офлоксацину в дозі 10 мг/кг (лікувальна доза) через 30 хв він накопичується у внутрішніх органах щурів у таких кількостях: нирки – 2,6 мкг/г; печінка – 1,8; м’язи – 0,8; шкіра – 0,6 мкг/г. При сукупному введенні офлоксацину з димексидом кількість препарату у внутрішніх органах на 8-17% була більша.

5. За умов одноразової та тривалої (протягом 20 діб) внутрішньом’язової ін’єкції у лікувальній дозі (10 мг/кг) офлоксацину та димексиду (2 мг/кг) не встановлено змін морфологічних і біохімічних показників крові кролів.

6. За умов щоденної внутрішньом’язової ін’єкції кролям офлоксацину та димексиду у дозах, що у 10 разів перевищують лікувальну, на 30-у добу настає збільшення кількості еритроцитів на 22%, підвищується рівень гемоглобіну крові на 29%, зменшується рівень загального білка на 17%, альбумінів на 29% та підвищується активність ферментів (амінотрансфераз) у сироватці крові. Через 10 діб після припинення введення офлоксацину морфологічні і біохімічні показники крові нормалізувалися.

7. Офлоксацин належить до ІІІ класу токсичності (малотоксичні препарати), не проявляє гонадотоксичної та мутагенної дії.

8. Лікувальна доза офлоксацину при септичних гнійно-некротичних процесах внутрішньом’язово становить 10 мг/кг, сукупно з димексидом – 2 мг/кг.

9. Димексид підвищує антимікробну дію офлоксацину, сприяє швидшому всмоктуванню його та накопиченню у внутрішніх органах, забезпечує проникнення препарату у вогнище запального процесу.

10. Мазь „Офлодерм” не проявляє алергізуючої, подразнюючої та токсичної дії за умов одноразового та тривалого нанесення на шкіру і ранову поверхню.

11. При лікуванні тварин з гнійно-некротичними ураженнями шкіри маззю „Офлодерм” нормалізація морфологічних і біохімічних показників крові та видужання настає на 3-4 доби швидше, ніж при лікуванні хлортетрацикліновою маззю.

Публікації автора:

1. Слободюк Н.М. Якісний і кількісний склад мікрофлори за виникнення гнійно-некротичних процесів у собак // Наук. вісн. ЛДАВМ імені С.З.Ґжицького. – Львів, 2001. -Т. 3, № 2. -С.143-146.

2. Слободюк Н.М. Кількісний і якісний склад мікрофлори, виділеної з інфікованих ран у собак. Визначення чутливості мікрофлори до різних антибіотиків // Сільський господар. – Львів, 2002. -№9. –С.27-28.

3. Слободюк Н.М. Застосування енрофлоксацину для лікування некробактеріозу овець // Наук. вісн. НАУ. –К., 2002. -№55. –С. 156-158.

4. Слободюк Н.М. Фармакологічна дія мазі „Офлодерм” при лікуванні собак з інфікованими ранами // Наук. вісн. ЛНАВМ імені С.З.Ґжицького. Львів, 2003. -Т. 5, № 2, ч. 3. –С. 160-163.

5. Слободюк Н.М. Вивчення токсичності офлоксацину при сумісному застосуванні з димексидом // Наук. практ. конф. / Проблеми неінфекційної патології тварин. – Біла Церква, 2003. –С. 76-78.

6. Слободюк Н.М. Застосування мазі „Офлодерм” при лікуванні інфікованих ран // ІІ-а міжн. практ. вет. конф. з проблем дрібних тварин. – Одеса, ЛАТСТАР, 2003. –С. 134-136.

7. Слободюк Н.М. Фармакологічна дія мазі „Офлодерм” при лікуванні гнійного запалення пуповини у телят // Сільський господар, 2003. -№7-8. –С.29-30.

8. Слободюк Н.М., Канюка О.І. Розробка мазі „Офлодерм” для ветеринарної медицини // Наук. вісн. Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Ґжицького. – Львів, 2003. -Т. 5 (3). –С. 128-132 (Дисертант брав участь у вивченні фармакологічних властивостей інгредієнтів мазі).

9. Настанова щодо застосування мазі „Офлодерм 0,5%”, затверджена Державним НДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. –Львів, 2003. -3 с.

10. Технічні умови ТУ У 24.4.00485670.030-2003 „Офлодерм” /М.В.Косенко, Н.М.Слободюк, В.П.Музика, В.І.Ткаченко, О.І.Канюка //Термін введення із 11.03.2003 р. -19 с.

11. Спосіб лікування інфікованих ран у собак / Н.М.Слободюк, О.І.Канюка. Позитивне рішення на винахід 24 червня 2003 р. №20030658.57.