Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Історичні науки / Історія України


Галик Володимир Миколайович. Галицьке Підгір'я в громадсько-політичній та науковій діяльності Івана Франка. : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Галик В. М. Галицьке Підгір’я в громадсько-політичній та науковій діяльності Івана Франка. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009.

Дисертація є першим в українській історіографії системним дослідженням громадсько-політичної та наукової діяльності Івана Франка на теренах Галицького Підгір’я. У праці проаналізовано стан вивчення проблеми, використано широке коло джерел, простежено відомі та уведено до наукового кола маловідомі факти громадсько-політичної та науково-дослідницької діяльності вченого на теренах Дрогобиччини, Самбірщини, Старосамбірщини, Турківщини, Стрийщини та Сколівщини. На основі комплексного вивчення та аналізу історико-краєзнавчої та етнографічно-фольклорної спадщини І. Франка визначено чинники та обставини, які впливали на становлення і формування сфер його політичних та наукових зацікавлень.

У дослідженні розкрито місце і значення наукової спадщини І. Франка з історії Галицького Підгір’я, представлено його участь в етнографічних експедиціях краєм і їх значення, проаналізовано передвиборчу діяльність в час виборчих перегонів до австрійського сейму в 1895, 1897 та 1898 рр. На основі систематизації фактичного матеріалу подано об‘єктивну оцінку громадсько-політичної та наукової діяльності І. Франка на Галицькому Підгір’ї і його внесок у розвиток історико-краєзнавчої науки та національної історіографії.

Публікації автора:

 1. Галик В. М. До питання історичного краєзнавства Галичини в спадщині Івана Франка / Володимир Галик // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 10. – К: Б. в., 2003. – С. 165-167.

 2. Галик В. М. Франкіана Ганни Гром / Володимир Галик // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. VIІІ. – Дрогобич: Коло, 2004. – С. 599-601.

 3. Галик В. М. Археографічні та етнографічно-фольклорні знахідки Івана Франка на території Дрогобицько-Самбірського Підгір’я: спроба каталогізації / Володимир Галик // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. ІХ. – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 31-38.

 4. Галик В. М. Краєзнавчі дослідження Івана Франка з історії Дрогобиччини / Володимир Галик // Літопис Бойківщини. – Ч.2/71(82). – Дрогобич: Б. в., 2006. – С. 58-63.

 5. Галик В. М. Нагуєвичі у дослідженнях Івана Франка / Володимир Галик // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. – Х. – Дрогобич: Коло, 2006. – С. 331-345.

 6. Галик В. М. Історія селянства й робітників Дрогобицько-Самбірського Підгір’я в дослідженнях Івана Франка / Володимир Галик // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. ХІІІ. – К.: Б. в., 2007. – С. 16-24.

 7. Галик В. М. Погляди Івана Франка на українсько-польські стосунки селян та робітників Підкарпаття / Володимир Галик // Fasciculi musei regionalis Brzozoviensis. - Nr. 2. – Brzozw: Wydawnictwo Muzeum regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, 2007. – S. 155-163.

 8. ”І знову бачу тя, село моє родинне…”(Вибрані праці Івана Франка про Нагуєвичі) / Упорядкування, передмова і коментарі Володимира Галика. – Дрогобич: Коло, 2007. – 144 с.

 9. Галик В. М. Нафтовий комплекс Дрогобицько-Бориславського басейну в оцінці Івана Франка / Володимир Галик // Літопис Бойківщини. – Ч.1/74(85). – Дрогобич: Б. в., 2008. – С. 50-55.

 10. Галик В. М. Борислав в історико-краєзнавчих дослідженнях Івана Франка / Володимир Галик // Літопис Бойківщини. – Ч.2/75(86). – Дрогобич: Б. в., 2008. – С. 34-42.

 11. Галик В. М. Дрогобиччина в дослідницькій спадщині Івана Франка / Володимир Галик // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. ХІ-ХІІ. – Дрогобич: Коло, 2008. – С. 272-294.

 12. ”Там город преславний Дрогобич лежить…”(Вибрані праці Івана Франка про Дрогобич) / Упорядкування, передмова і коментарі Володимира Галика. – Дрогобич: Коло, 2008. – 200 с.