Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Історичні науки / Історія України


Єпик Лариса Іванівна. Костянтин Андріанович Мацієвич - учений і громадсько-політичний діяч. : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Єпик Л.І. Костянтин Мацієвич – учений, державний, громадсько-політичний діяч, дипломат. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01. – Історія України. – Луцький державний технічний університет. – Луцьк, 2007.

У дисертації на тлі подій новітньої української історії, Української революції 20-х рр. ХХ ст.. досліджено роль К.А.Мацієвича (1873-1942) – відомого вченого-аграрника, педагога, громадсько-політичного і дипломатичного діяча. Простежено процес становлення його як національно свідомого українця, організатора і засновника громадської агрономії, журналіста і вченого. Визначено значення його дипломатичної і політичної діяльності у 20-40 рр. ХХ ст..

Публікації автора:

  1. Єпик Л. Діяльність К.Мацієвича на чолі Дипломатичної місії УНР в Румунії у 1919-1923 рр. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти.-К.,2005.

  2. Єпик Л. Державна та дипломатична діяльність К.А.Мацієвича у добу національно-визвольних змагань // Збірник наукових праць.-К.2005.

  3. Єпик Л. К.Мацієвич - науковець, дипломат, громадсько-політичний діяч // Український історичний журнал. №1.-2007 р.