Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Лазар Василь Федорович. Методи оцінки міцності, тріщиностійкості позацентрово стис-нутих і розтянутих залізобетонних елементів конструкцій під час короткочасних навантажень. : Дис... канд. наук: 01.02.04 - 2008.Анотація до роботи:

Лазар В.Ф. Методи оцінки міцності, тріщиностійкості позацентрово стиснутих і розтянутих залізобетонних елементів конструкцій під час короткочасних навантажень.-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла.-Тернопільський державний технічний університетімені Івана Пулюя, Тернопіль,2007.

В дисертації викладено суть основних моделей і критеріїв лінійної механіки руйнування, результати досліджень міцності, тріщиностійкості та напружено-деформованого стану бетонних та залізобетонних позацентрово стиснутих або розтягнутих конструкцій. Встановлено розподіл напружень у перерізі з бічними симетричними тріщинами, коефіцієнт інтенсивності напружень та руйнівну силу в залізобетонних елементах при осьовому розтягу. Висвітлено методи оцінки міцності та тріщиностійкості досліджених на підставі концепції пружно-пластичної механіки руйнування та будівельної механіки. Сформульовано розрахункові моделі і наведено розв’язки задач утворення та докритичного росту тріщин. Описані результати аналізу методів механіки руйнування, наведено дані експериментальних досліджень та їх порівняння із розрахунковими.