Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Історичні науки / Історія України


Акунін Олександр Сергійович. Південноукраїнське селянство в кінці 20-х - першій половині 30-х років ХХ століття: соціально-економічне становище : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Акунін О. С. ”Південноукраїнське селянство в кінці 20-х – першій половині 30-х років ХХ століття: соціально-економічне становище”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України. – Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2008.

Дисертація є першою у вітчизняній історіографії спробою проаналізувати та узагальнити історію південноукраїнського селянства УСРР з точки зору соціально-економічного розвитку та з’ясування специфіки морально-психологічного стану різних верств українського селянства в одному з регіонів України в кінці 20-х – першій половині 30-х рр. ХХ ст. Вперше на дисертаційному рівні в рамках загальної теми дослідження висвітлюються та аналізуються основні питання, пов’язанні з державною допомогою селянству в період голоду 1928-29 рр. у Південній Україні. Велика увага приділяється дослідженню методів, принципів, характеру та об’ємів державної допомоги південноукраїнському селянству під час трагедії, від якої найбільше постраждала територія сучасних Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. На основі кримінальних справ дисертантом показано масштабну картину терору, що мав місце на території нашої країни в кінці 20-х – 30-ті рр., висвітлено морально-політичне становище на селі, негативне ставлення селянства до суцільної колективізації сільського господарства, державних репресій. Автору вдалося виявити активні та пасивні форми протесту населення південних областей України аграрному курсу держави на різних етапах зазначеного періоду. Не оминув автор і побутових проблем, що існували в українському селі.

Публікації автора:

Статті у фахових наукових виданнях:

1. Акунін О. С. Репресивно-каральні заходи влади проти селян Миколаївщини в 30-40-х роках ХХ століття / О. С. Акунін // Науковий вісник ”Гілея”. – № 4. – 2005. – С. 56-70.

2. Акунін О. С. Селянство Півдня України в кінці 20-х – на початку 30-х років ХХ століття: Побутовий, морально-психологічний та соціальний аспекти / О. С. Акунін // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 15. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 265-272.

3. Акунін О. С. Українське селянство Півдня України в 20 – 50-ті роки ХХ ст. (огляд сучасної української історіографії) / О. С. Акунін // Науковий вісник ”Гілея”. – Випуск 7. – Київ, 2007. – С. 300-311.

4. Акунін О. С. Становище селянства півдня України в 20-х – першій половині 30-х років ХХ ст.: морально-психологічний аспект / О. С. Акунін // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 74. – Вип. 61. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. – С. 49-52.

Публікації доповідей на наукових конференціях:

1. Акунін О. С. Тоталітарний режим в боротьбі проти селянства Півдня України в 20-30-ті роки ХХ ст. / О. С. Акунін // Селянство Півдня України: історія і сучасність. Збірка доповідей Всеукраїнської наукової конференції. – Миколаїв: МДУ, 2003. – С. 172-177.

2. Акунін О. С. Вплив репресивної політики держави на свідомість українського селянства в 20-50-ті роки ХХ ст. / О. С. Акунін // Гуманітарно-економічні дослідження. – Т. 3. – Миколаїв. – Одеса: ТОВ Від, 2006. – С. 38-41.

3. Акунін О. С. Канібалізм як наслідок голодоморів на Півдні України в першій половині ХХ ст. / О. С. Акунін // Наукові аспекти розвитку Інституту історії та права: Збірник наук. праць Інституту історії та права МДУ ім. В. О. Сухомлинського. – Випуск 1. – Миколаїв: МДУ, 2006. – С. 73-77.

4. Акунін О. С. Репресії проти селян Півдня України під час суцільної колективізації та голодомору 1932-1933 рр. / О. С. Акунін // Гуманітарно-економічні дослідження. – Т. 4. – Миколаїв. – Одеса: ТОВ Від, 2007. – С. 35-38.

5. Акунин А. С. Антикулацкие операции на Юге Украины в конце 20-х – начале 30-х годов ХХ в. / А. С. Акунин // Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР: Материалы V Всероссийской научной конференции. – Краснодар: Экоинвест, 2008. – С. 115-121.

6. Акунін О. С. Репресії проти селянства Півдня України в період голодомору 1932-33 рр. / О. С. Акунін // Збірник доповідей обласної науково-практичної конференції ”Голодомор 1932-1933 рр. на території Миколаївщини” (до 75-річчя трагедії). – Миколаїв: МДУ, 2008. – С. 88-92.