Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Історичні науки / Історія України


Богачик Тамара Степанівна. Північна Бессарабія дореформеного періоду (1812-1868 рр.): соціально-економічний, суспільний та освітній розвиток. : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Богачик Т.С. Північна Бессарабія дореформеного періоду (1812-1868 рр.): соціально-економічний, суспільний та освітній розвиток. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01. – Історія України. – Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича. – Чернівці, 2009.

У дисертації проаналізовано соціально-економічний, суспільний та освітній розвиток Північної Бессарабії дореформеного періоду (1812-1868 рр.). У праці визначено особливості функціонування виконавчо-управлінських структур регіону. Демографічний розвиток краю та його етноструктура засвідчує, що українське населення було автохтонним і становило значну частину.

Становище аграрного сектора характеризувалося поєднанням феодальних відносин та буржуазних форм ведення господарства. Помітне відставання регіону в економічному розвитку суттєво позначилося на характері торгівлі. Соціальні відносини між основними категоріями населення залишалися суперечливими. Рівень розвитку системи освіти не задовольняв освітні потреби північнобессарабського суспільства.

Публікації автора:

 1. Богачик Т. Населення Хотинщини в дореформений період (1812- 1868 рр.) / Тамара Богачик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2003. – Вип. 2. – С. 29-34.

 2. Богачик Т. Аграрний розвиток північнобессарабських земель в дореформений період / Тамара Богачик // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2004. – Т. 7. – С. 105-109.

 3. Богачик Т. Адміністративний устрій та органи управління Північної Бессарабії в дореформений період / Тамара Богачик // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2006. – Вип. 9. – С. 25-30.

 4. Богачик Т. Освіта у Північній Бессарабії в дореформений період (1812-1868 рр.) / Тамара Богачик // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – Т. 9. – С. 173-176.

 5. Богачик Т. Функціонування органів судово-поліцейської влади Північної Бессарабії в дореформений період (1812-1868 рр.) / Тамара Богачик // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. - Кам’янець-Подільський, 2007. – Т. 17. – С. 179-185.

 6. Богачик Т. Етнодемографічні зміни на північнобессарабських землях у дореформений період (1812-1868 рр.) / Тамара Богачик // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2007. – Т. 10. – С. 206-210.

 7. Богачик Т. Соціально-етнічна структура населення Північної Бессарабії у дореформений період (1812-1868 рр.) / Тамара Богачик // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 376-377. – С. 61-66.

 8. Богачик Т. Промисловий розвиток Північної Бессарабії у дореформений період (1812-1868 рр.) / Тамара Богачик // Питання історії України. Збірник наукових праць. – Чернівці: Технодрук, 2008. – Т. 11. – С. 185-189.

 9. Богачик Т. Міське ремесло на Хотинщині в першій половині ХІХ ст. / Тамара Богачик // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці: Прут, 2004. – Вип. 6. – С. 58-62.

 10. Богачик Т. Розвиток ремісницько-мануфактурного виробництва Північної Бессарабії в дореформений період (1812-1868 рр.) / Тамара Богачик // Матеріали ІІ Міжнародного наукового семінару «Кайндлівські читання». – Чернівці: Прут, 2005. – С. 71-79.

 11. Богачик Т. Реорганізація в адміністративно-судовій системі Північної Бессарабії після приєднання її до складу Російської імперії (1812-1868 рр.) / Тамара Богачик // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р., Чернівці. – Т. 1: Історія України. Краєзнавство. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – С. 412-415.

 12. Богачик Т. Відгомін гетеристського повстання 1821 р. в Північній Бессарабії / Тамара Богачик // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Вікно в європейську науку», присвяченої 140-річчю від дня народження Раймунда Фрідріха Кайндля. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 243-245.

 13. Богачик Т. Архівні джерела з історії Північної Бессарабії першої половини ХІХ століття / Тамара Богачик // Джерела з історії Хотина та Хотинщини: матеріали Міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 12-16.

 14. Богачик Т. Міжетнічні відносини на Хотинщині в першій половині
  ХІХ ст. / Тамара Богачик // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Україна – Румунія – Молдова: історичні, політичні та культурні аспекти взаємин у контексті сучасних європейських процесів». – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2006. – С. 136-145.

 15. Богачик Т. Соціально-економічні взаємозв’язки Північної Бессарабії та Подільської губернії у першій половині ХІХ ст. / Тамара Богачик // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Кайндлівські читання». – Чернівці: Прут, 2008. – С. 22-26.

16. Богачик Т. Історія Північної Бессарабії: посібник для учнів 7-11 кл. / Тамара Богачик. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 108 с.

17. Богачик Т. Оповідання з історії Хотинщини / Тамара Богачик. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 80 с.