Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Бородій Михайло Васильович. Прогнозування довговічності металевих матеріалів за непропорційного малоциклового навантаження : Дис... д-ра наук: 01.02.04 - 2007.Анотація до роботи:

Бородій М.В. Прогнозування довговічності металевих матеріалів за непропорційного малоциклового навантаження. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. - Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, Київ, 2007.

Розроблено деформаційний критерій втомного руйнування металевих матеріалів за циклічного навантажування в умовах складного напруженого стану.

Запропоновано феноменологічну модель щодо визначення максимальних рівнів додаткового деформаційного зміцнення при непропорційному двовісному навантажуванні з контролем по деформаціям, виходячи із механічних властивостей матеріалу за статичного навантажування. Модель дозволяє визначати схильність матеріалів до додаткового зміцнення.

Розроблено метод описання циклічних діаграм деформування Морроу з використанням статичної діаграми деформування матеріалів та одного базового експерименту при одновісному циклічному навантажуванні на обмеженій базі циклів.

Розроблено ефективний параметр непропорційності циклу, що дозволяє виконувати прогнозування деформаційного зміцнення матеріалів для довільних режимів багатовісного циклічного навантажування.

Отримано замкнену систему розв’язувальних рівнянь циклічної пластичності в рамках визначальних співвідношень ендохронної теорії пластичності для описання кінетики напружено-деформованого стану за регулярних та нерегулярних (блочних) режимів складного циклічного навантажування.

Достовірність запропонованих моделей і критеріїв підтверджена адекватною відповідністю експериментальним даним незалежних вітчизняних і зарубіжних авторів та продемонстрована на прикладі розрахунку довговічності реального конструктивного елементу.

Публікації автора:

 1. Орыняк И.В., Бородий М.В. Інженерный метод построения весовой функции для плоских трещин нормального отрыва. // Проблемы прочности. - 1992. - №10. – С. 14 – 22.

 2. Kucher N.K., Borodii M.V. A Version of Endochronic Theory of Plasticity for Describing Non-Proportional Cyclic Deformation // Int. J. Non-Linear Mechanics. - 1993. - 28, N2. - P. 267-278.

 3. Орыняк И.В., Бородий М.В., Красовский А.Я. К вопросу о построении весовой функции для трещин нормального отрыва. // Проблемы. прочности. - 1994.- N4, - C. 58-63.

 4. Orynyak I.V., Borodii M.V. The Combined Weight Function Method Application for a Hole Emanated Crack // Eng. Frac. Mech. - 1994. - 48, N6. - P. 891-894.

 5. Бородий М.В. Применение эндохронной теории пластичности для моделирования непропорционального жесткого нагружения // Пробл. прочности.- 1994.- N5. - C.3-10.

 6. Orynyak I.V., Borodii M.V. Point weight function method application for the semi-elliptical mode I crack // Int. J. Fracture. - 1995. – 70. - P. 117-124.

 7. Бородий М.В. К вопросу об определении коэффициента непропорциональности цикла // Пробл. прочности. – 1995. - №5-6. – С. 29 – 38.

 8. Borodii M.V., Kucher N.K., Strizhalo V.O. Development of a Constitutive model for biaxial low-cycle fatigue // Fatigue & Frac. Eng. Mater. Struc. – 1996. – 19, N10. - P. 1169-1179.

 9. Бородий М.В. Моделирование асимметричного малоциклового нагружения в пространстве напряжений // Пробл. прочности. - 1998. - N5. - С. 27-38.

 10. Бородій М.В. Модель пластичностi для прогнозування циклiчної повзучостi матерiалiв // Пробл. прочности. - 1998. – N6. - С. 69 – 75.

 11. Бородий М.В. Анализ экспериментальных данных малоцикловой усталости при непропорциональном деформировании // Пробл. прочности. – 2000. - №1. – С. 13 – 21.

 12. Borodii M.V., Strizhalo V.A. Analysis of the experimental data on a low cycle fatigue under nonproportional loading. // Int. J. Fatigue. – 2000. - 22. - P. 275-282.

 13. Sukayev S., Borodii M. Low-cycle fatigue strain criterion for biaxial nonproportional loading. // Archive Mechanical Engineering. – 2001. XLVIII, 1. P. 7-18.

 14. Бородій М.В. До розробки деформаційного критерія малоциклової втоми. // Пробл. прочности. - 2001. - N3. - C. 28-37.

 15. Бородій М.В. Ефективність використання коефіцієнтів непропорційності циклу при визначенні деформаційного зміцнення // Пробл. прочности. 2001. - №6. – С. 84 – 95.

 16. Бородій М.В., Стрижало В.О. Порівняльний аналіз використання параметрів непропорційності для двовісного циклічного деформування // Весник НТУУ «КПИ», Машиностроение. - 2003. - N44. - С.16-18.

 17. Бородій М. Прогнозування деформаційного зміцнення і довговічності циклічно нестабільних матеріалів // Пробл. прочности. – 2005. - №5. - С. 118-130.

 18. Бородій М.В., Стрижало В.О. Схильність металів до додаткового зміцнення та його визначення для плоских циклічних траєкторій // Весник НТУУ «КПИ», Машиностроение. - 2005. - N46. - С.11-14.

 19. Бородій М.В. Наближений метод визначення максимальних рівнів зміцнення при непропорційному циклічному деформуванні металів // Пробл. прочности. 2006. №2. – С. 29 – 38.

 20. Borodii M.V., Shukaev S.M. Additional cyclic strain hardening and its relation to material structure, mechanical characteristics and lifetime // Int. J. Fatigue. - 2007. – 29, N6. - P.1184-1191.

 21. Орыняк И.В., Богдан А.В., Бородий М.В., Розгонюк В.В., Билык С.Ф. Использование категоризации напряжений и деформационных критериев при оценке прочности магистральных трубопроводов // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2007. - №4. – С. 12 – 23.

 22. Бородій М.В., Адамчук М.П. Розрахунок довговічності підсилювальної пластини лонжерона крила за нерегулярного циклічного навантажування // Високі технології в машинобудуванні: Зб. наук. праць НТУ „ХПІ”. Харків, – 2007. – вип. 2 (15). – С. 44 – 49.

 23. Бородій М.В. Розрахунок довговічності матеріалів при нерегулярному непропорційному навантажуванні // Пробл. прочности. - 2007. - №5. С. 141 – 150.

 24. Borodii M.V., Kucher N.K., Strizhalo V.O. Development of a Constitutive Model for Describing Complex Histories of Nonproportional Cyclic Deformation of the Materials // IV Int. Conf. Вiaxial/ Multiaxial Fatigue. St. Germain en Laye (France) May 31 - June 3, - 1994. – II. - P. 143-154.

 25. Borodii M.V., Strizhalo V.O. Engineering Method for determining nonproportionality parameter of loading path for biaxial fatigue // V Int.Conf. Stractural Failure, Product Liability & Technical Insurance July10-12, 1995 Vienna. P. 174 – 181.

 26. Borodii M.V. Engineering method for determining of nonproportionality parameter under biaxial fatigue loading // Proceedings of ASME Pressure Vessels & Piping Conference, Montreal (Canada) 21-26 July - 1996. - 323.

 27. Borodii M.V., Orynyak I.V., Torop V.M. Software "Strength of a storage tank" as a practical realization of the structure integrity assessment // Proceedings of Int. Conf. Fatigue of Welded Components and Structures, Paris (France), 12-14 June 1996. - P. 253-259.

 28. Borodii M.V. Ratcheting description under uniaxial and biaxial low-cycle loading // Proceedings of 5th Int. Conf. Biaxial/Multiaxial Fatigue and Fracture Cracow (Poland), 8-12 September 1997, Supplement, P. 7-18.

 29. Бородій М.В. Прогнозування довговічності за двовісної малоциклової втоми // Праці Міжн. конференції Ресурс-2000 «Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій» - 2000, Київ. - Том. 1 - C. 67-72.

 30. Shukaev S., Borodii M. Low-cycle fatigue strain criterion for biaxial nonpropotional loading //14th Conference on the Problems in Development of Engineering Machines. Zakopane (Poland), 22-25 January 2001. – P. 8 – 18.

 31. Borodii M.V., Strizhalo V.O. Hardening and Lifetime Prediction under Biaxial Low-Cycle Fatigue // Proceedings of 7th Int. Conf. Biaxial/Multiaxial Fatigue and Fracture Berlin (Germany), June 28-July 1 2004, P. 279 – 284.

 32. Orynyak I.V., Borodii M.V., Batura A.S. Software for assessment of brittle fracture of the NPP reactor pressure vessel using the fracture mechanics methodology // 1st Hungarian-Ukrainian Joint Conference on «Safety-Reliability and Risk of Engineering Plants and Components”. - 2006. -Miskolc-Tapolca. 11-12 April.

 33. Borodii M.V. Strain hardening prediction for cyclically unstable materials // Metallurgy. - 2006. - 45, N3. - P.218.

 34. Borodii M.V. Cycle creep model for proportional and nonproportional loading // Metallurgy. - 2006. - 45, N3. - P.206.