Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Меньшиков Олександр Васильович. Просторові динамічні задачі механіки руйнування при врахуванні контактної взаємодії берегів тріщин : Дис... д-ра наук: 01.02.04 - 2008.Анотація до роботи:

Меньшиков О.В. Просторові динамічні задачі механіки руйнування при врахуванні контактної взаємодії берегів тріщин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. – Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, Київ, 2007.

Дисертацію присвячено дослідженню просторових динамічних задач механіки руйнування тіл з тріщинами при врахуванні контактної взаємодії протилежних берегів тріщин, яке містить: нелінійну постановку задач, розробку методу розв’язування та його чисельну реалізацію, аналіз отриманих результатів і виявлених закономірностей. Просторову задачу для лінійно пружного, однорідного і ізотропного матеріалу з плоскими стаціонарними тріщинами під впливом гармонічного навантаження розв’язано за допомогою методу граничних інтегральних рівнянь з використанням ітераційного алгоритму. Проаналізовано вплив форми та величини початкового розкриття тріщини на розміри області контакту берегів. Проведено дослідження розподілу векторів контактних сил та розриву переміщень берегів. Дано оцінку впливу контакту берегів тріщин на розподіл коефіцієнтів інтенсивності напружень нормального відриву, поперечного та поздовжнього зсуву в залежності від напрямку розповсюдження та частоти гармонічної хвилі, величини коефіцієнта тертя. Проаналізовано взаємний вплив тріщин. Проведено порівняння з результатами, які отримані без врахування контактної взаємодії берегів.