Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Чумаченко Ярослав Віталійович. Розвиток методу добутку областей для розв'язування задач скруту призматичних стрижнів полігонального профілю : Дис... канд. наук: 01.02.04 - 2007.Анотація до роботи:

Чумаченко Я.В. Розвиток методу добутку областей для розв’язування задач скруту призматичних стрижнів полігонального профілю. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.- Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя, 2006.

В дисертації розроблено спеціалізований метод розв’язування задач скруту однозв’язних чи многозв’язних призматичних стрижнів з довільно-многокутним контуром, який може мати вироджені частини – тріщини. Метод грунтується на зображені області визначення шуканої спряженої функції скруту (чи функції переміщення) в вигляді спільної частини (добутку) базових областей, кожна з яких є всією площиною ззовні певної ланки межового контуру, і методі відокремлення змінних. Гранична задача для рівняння Лапласа зводиться до нескінченої системи лінійних алгебраїчних рівнянь, розв’язуваної шляхом її зрізання.

Розроблений підхід реалізовано в вигляді універсального в розглядуваному класі задач чисельного алгоритму, достовірність якого та висока ефективність підтверджені розв’язками низки тестових задач та порівнянням (в відомих випадках) результатів обчислень з даними інших авторів. Досліджено характеристики скруту ряду широковживаних призматичних стрижнів, ослаблених довільно-орієнтованими поздовжніми розрізами.