Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Ветеринарна фармакологія та токсикологія


Новожицька Юлія Миколаївна. Система хіміко-токсикологічних досліджень та моніторингу в галузі ветеринарної медицини України: дисертація канд. вет. наук: 16.00.04 / Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН. - Х., 2003.Анотація до роботи:

Новожицька Ю. М. Система хіміко-токсикологічних досліджень та моніторингу в галузі ветеринарної медицини України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія і токсикологія. – Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, Харків, 2003.

У дисертації узагальнені результати досліджень державних лабораторій ветеринарної медицини України з хіміко-токсикологічних досліджень залишків токсичних речовин у кормах, патологічному матеріалі, продуктах тваринного походження, воді, досвід роботи хіміко-токсикологічних відділів обласних державних лабораторій ветмедицини, аналіз їх матеріально-технічного забезпечення. На підставі результатів аналізу хіміко-токсикологічних досліджень зроблені висновки про відносну потенційну загрозу для стану безпеки кормів та продуктів тваринного походження залишків пестицидів, токсичних елементів, нітратів та нітритів, алкалоїдів, глікозидів, мікотоксинів, які виявлені нами у кормах, патологічному матеріалі та продуктах тваринного походження.

Представлені матеріали розробки комплекту нормативно-технічної документації, “Ветеринарно-санітарні норми та вимоги щодо якості кормів для непродуктивних тварин”, затверджені Головою Державного департаменту ветеринарної медицини України Міністерства агропромислового комплексу України 7.07.98 р.; № 15-14/164. – Київ, 1998, скорегованого з вимогами ЄС, “План державного моніторингу залишкових кількостей токсикантів у продуктах тваринного походження” в Україні на 2002–2003 рр., який затверджено наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 07.02.02 р.; № 10 та від 16.10.02 р.; № 65. “Планом державного моніторингу...” передбачено дослідження продуктів тваринного походження на основні показники безпеки, методи визначення та термін відбору зразків.

1. На підставі аналізу результатів хіміко-токсикологічних досліджень на наявність залишкової кількості токсичних речовин у кормах, патологічному матеріалі, продуктах тваринного походження, воді, досвіду роботи спеціалістів хіміко-токсикологічних відділів Центральної та обласних державних лабораторій ветеринарної медицини, їх матеріально-технічного забезпечення, розроблений та впроваджений комплект нормативно-технічної документації та методичного забезпечення “Плану державного моніторингу залишкових кількостей токсикантів у продуктах тваринного походження” в Україні на 2002–2003 рр., який затверджений наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 07.02.02 р.; № 10 та від 16.10.02 р.; № 65. У відповідності до вимог ЄС “Планом державного моніторингу...” передбачено дослідження продуктів тваринного походження на основні показники безпеки, методи визначення, терміни відбору, кількість відібраних зразків.

2. Встановлено, що потенційну загрозу для стану безпеки кормів та продуктів тваринного походження в Україні представляють залишки пестицидів, токсичних елементів, нітратів, нітритів, алкалоїдів, глікозидів та перекисів, які виявлені нами у кормах, патологічному матеріалі та продуктах тваринного походження, що дало можливість визначати конкретні токсичні речовини, які необхідно контролювати згідно з "Планом державного моніторингу...".

3. Токсичні елементи (ртуть, свинець, кадмій, арсен, фтор, мідь, цинк), які визначались у патологічному матеріалі, продуктах тваринного походження і воді, виявлені в надмірних концентраціях у 0,53 % зразків з 129482 досліджених. Встановлена тенденція до найбільшого забруднення обєктів ветеринарного нагляду свинцем (1,11 %), кадмієм (1,06 %), міддю (0,83 %), цинком (0,79%), арсеном (0,30 %) і фтором (0,17 %).

4. Найчастіше при дослідженні на вміст зооцидів виявлялись: цинку фосфід (13,46 % позитивних результатів з 82700 досліджень) та зоокумарин (8,16 % позитивних результатів з 98 досліджень). Суттєву небезпеку створюють протруювачі насіння: фурадан (28,27 % позитивних зразків з 382 досліджених) і ТМТД (0,26 % позитивних з 41327 зразків). Досить актуальними залишаються дослідження пестицидів (хлорофос, фосфамід) та ртутєорганічних сполук, синтетичних піретроїдів (децис та ін.), гербіцидів групи 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти (2,4-Д).

5. Підвищений уміст нітратів встановлений у 1,13 %, нітритів – у 0,57 % досліджених зразків. Найбільшу кількість позитивних результатів на вміст нітратів виявили при дослідженні води
(1,74 %), кормів (1,4 %) і продуктів (0,68 %), нітритів – при аналізі продуктів (0,85 %), води
(0,53 %) і кормів (0,44 %), що свідчить про їх небезпеку як для тварин, так і для споживачів продуктів тваринного походження і необхідність постійного контролю цих показників.

6. Відносно велика кількість отриманих позитивних результатів при дослідженні кормів на вміст алкалоїдів (3,92 %) і глікозидів (5,52 %) свідчить про їх небезпеку для тварин. Основними причинами цих отруєнь є забрудненість угідь бурянами та недостатня очистка зерна від їх насіння.

7. 7,25% зразків комбікормів містили надлишок перекисних сполук, що може бути причиною розвитку отруєнь тварин. При значній кількості позитивних зразків за цим показником, слід відмітити відносно низький ступінь матеріально-технічного та методичного забезпечення цих досліджень

8. Моніторингові (протягом 1996–2000 рр.)дослідження кормів на їх за-брудненість мікроскопічними грибами свідчать про те, що 46% кормів уражено грибами роду Aspergillus, 27% – Fusarium, 15-20% – Mucor і Penicillium. Ураженість кормів окремими видами грибів значно відрізняється залежно від регіону України. При дослідженні на токсичність позитивний результат отриманий у 8,4% зразків з 73,2 тисяч. Розроблена та впроваджена система мікологічних та мікотоксикологічних досліджень дозволяє значно підвищити вірогідність отриманих результатів.

9. На основі проведених експериментальних досліджень та аналізу виконаних хіміко-токсикологічних досліджень розроблені та впроваджені у практику ветеринарної медицини “План державного моніторингу залишкових кількостей токсикантів у продуктах тваринного походження” в Україні на 2002–2003 рр.; “Ветеринарно-санітарні норми та вимоги щодо якості кормів для непродуктивних тварин”; “Перелік методик, за якими дозволено проводити дослідження сировини, продуктів, харчових продуктів тваринного та рослинного походження, біо-, патологічного матеріалу, кормів у державних лабораторіях ветеринарної медицини”, що створює основу нормативно-правової бази щодо забезпечення діяльності лабораторій ветеринарної медицини України і дозволяє проводити сертифікацію продукції згідно вимог ЄС.

Публікації автора:

  1. Новожицька Ю.М. Виявлення токсичних грибів і мікотоксинів у кормах урожаю 1997 року // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту.–Вип. 5, ч. 1.–Біла Церква, 1998.–С. 268 – 270.

  2. Хронічний алкалоїдомікотоксикоз коней / М.С.Павленко, Ю.М.Новожицька, А.В.Абрамов, П.І.Наріжня // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту.–Вип. 5,ч. 1.–Біла Церква, 1998.–С. 272 – 274.

  Дисертант проводив дослідження на вміст пестицидів, мікотоксинів, алкалоїдів і узагальнив результати.

   1. Гуменюк Г., Бурцев В., Новожицька Ю. Контроль комбікормів і комбікормової сировини за показниками безпеки // Вет. медицина України. – 2000. – №.1. – С. 42–43 .

   Дисертант провів аналіз існуючих показників безпеки комбікормів і комбікормової сировини, узагальнив їх результати, написав основні положення статті.

    1. Хмельницький Г., Засєкін Д., Новожицька Ю. Максимально-допустимий рівень ряду небезпечних хімічних елементів в раціонах тварин // Вет. медицина України. – 1999. – № 12. – С. 26 – 27.

    Дисертант провів аналіз існуючих показників, зробив необхідні розрахунки, написав основні положення статті.

     1. Новожицька Ю. Щодо державного моніторингу залишкових кількостей токсикантів у продуктах тваринного походження // Вет. медицина України. – 2002. – № 4. – С. 27– 28.

     2. Новожицька Ю. Щодо вмісту пестицидів, солей важких металів у продуктах харчування та отруєння тварин пестицидами // Вет. медицина України. – 1998. – № 11– 12 – С. 37.

     3. Павленко М., Новожицька Ю. Санітарно-гігієнічне значення польових грибів, що пошкоджують зерно під час вегетації // Вет. медицина України. – 1998. – № 10. – С. 41.

     Дисертант відпрацював і впровадив у роботу державних лабораторій ветеринарної медицини методики досліджень, узагальнив результати, написав основні положення статті.

      1. Накопичення пестицидів у меду / М.Мельник, В.Духницький, М.Павленко, Ю.Новожицька // Вет. медицина України. – 1998. – № 6. – С. 32.

      Дисертант провів дослідження на вміст пестицидів, узагальнив результати, написав основні положення статті.