Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Ветеринарна фармакологія та токсикологія


Фотіна Ганна Анатоліївна. Токсикологічна оцінка та дезінфекційна ефективність препарату бровадез плюс : Дис... канд. наук: 16.00.04 - 2008.Анотація до роботи:

Фотіна Г.А. Токсикологічна оцінка та дезінфекційна ефективність препарату бровадез-плюс. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2008.

Дисертаційна робота присвячена розробці, вивченню та впровадженню ефективного хімічного засобу профілактики інфекційних та інвазійних хвороб птиці. Розроблено рецептуру нового дезінфектанту бровадез-плюс. Визначено його фізико-хімічні властивості, бактерицидне розведення, фенольний коефіцієнт, білковий індекс та дезінфекційну дію. Бактерицидні властивості встановлено відносно до основних видів умовно-патогенної мікрофлори птахів та сальмонел сероварів S. enteritidis, S. pullorum-gallinarum, S. typhimurium, S. anatum, S. infantis, S. jawa, S. copengagen. Доведено туберкулоцидну дію на Mycobacterium fortuitum та M. avium, досліджено віруліцидну дію до РНК-вмістимих вірусів. Експериментально доведено, що препарат ефективний для дезінвазіїї птахівничих приміщень при еймеріозах птиці. Досліджено гостру та хронічну токсичність препарату, перевірено подразнюючу, шкіро-резорбтивну та сенсибілізуючу дії. Показано макроскопічні та гістологічні зміни органів лабораторних тварин після введення їм робочих та летальних доз препарату.

На основі проведених досліджень удосконалено методи ветеринарно-санітарних заходів щодо профілактики заразних хвороб птиці. Новий дезінфекційний засіб дав змогу поліпшити якість профілактичної та вимушеної дезінфекції, збільшити виводимість інкубаційних яєць на 2,5-2,7% та зменшити відхід молодняку на 2,5%, а також мінімізувати негативний вплив на організм птиці, тварин, людини та довкілля.

Експериментально доведено ефективність препарату для знезараження інкубаційних яєць, питної води, підготовки приміщень для посадки птиці та санації повітря в присутності птиці.

1. У дисертації викладено результати створення нового комбінованого дезінфекційного засобу на основі екологічно безпечних діючих речовин, ефективного до широкого кола збудників заразних хвороб птахів, проведення фармако-токсикологічної і економічної оцінки нового дезінфіктанта та обґрунтування включення його в технологічні схеми виробництва продукції галузі птахівництва.

2. На основі аналізу діючих речовин існуючих дезінфектантів, що застосовують в птахівництві, та співставленні показників бактерицидного розведення відносно тест-культур і врахування вартості компонентів, в препарат бровадез-плюс включено: синергідно діючу композицію четвертинне амонійних сполук у виді солей алкіл диметіл-бензил амонію хлориду – 10%, дидеціл-диметіл амонію хлориду – 5% і етилендіамін-тетра-оцетової кислоти – 7%, допоміжні компоненти для емульгування, піноутворення, стабілізації – 3%, барвник – 0,01% і демініралізована вода – до 100%.

3. Експериментально (іn vitro) визначено, що:

- бровадез-плюс при низьких бактерицидних концентраціях проявляє дієвість щодо основних тест-культур (за 30-хвилинної експозиції), а саме: 0,019% – на P. aeruginosa; 0,014% – на E. coli O2 та 0,06% – на S. aureus. Середній фенольний коефіцієнт відповідно становить 25,1; 58,1 та 66,5;

- водні розчини бровадезу-плюс, починаючи з концентрації 0,1% (за 5-хвилинної експозиції), забезпечують 100% віруліцидну активність щодо РНК- вмісних вірусів, а саме – до вірусу грипу птиці та вірусу гепатиту каченят;

- водні розчини в концентраціях 0,5% і вище уповільнюють розвиток ооцист еймерій, а 2-відсоткові – повністю припиняють розвиток ооцист еймерій курей.

4. При введенні в шлунок бровадезу-плюс LD50 для щурів самок становила 2000+35,0 мг/кг маси тіла, самців – 2033+34,3 мг/кг маси тіла. По класифікації токсичності згідно з ГОСТом 12.1.007-76 даний препарат відноситься до IV класу небезпеки, тобто до мало небезпечних сполук.

5. У птахогосподарствах України від тушок чи трупів птиці та повітряного оточення птахівничих об’єктів виділили 13 видів умовно-патогенної мікрофлори, а саме: Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis; E. coli; Proteus mirabilis, P. vulgaris; Klebsiella pneumoniae; Yersinia enterocolitica; Citrobacter diversus, Enterobacter agglomerans; Pseudomonas aeruginosa; Сampylobacter jejuni; Сampylobacter fetus; Clostridium perfringens, Aspergilus fumigatus та сальмонели сероварів S. enteritidis, S. pullorum-gallinarum, S. typhimurium, S. anatum, S. infantis, S. jawa, S. copengagen.

6. Біологічні властивості ізольованих мікроорганізмів свідчать про наявність серед них високо патогенних штамів, які викликають загибель: 68±1,1 – 100% 11-добових курячих ембріонів; 40±0,7 – 100% білих мишей та 60±1,1 – 100% 30-добових курчат. Рівень патогенності залежав від виду умовно-патогенних мікроорганізмів і їх серологічної належності.

7. Встановлено, що одноразова передінкубаційна санація яєць 0,25% водним розчином бровадезу-плюс на весь період інкубації забезпечувала знезараження поверхні шкарлуп від збудників сальмонельозу та ешерихіозу, що підтверджує його пролонговану бактерицидну дію. Виводимість в дослідних партіях яєць була на 2,5-2,7% вища, ніж в контрольній.

8. Бровадез-плюс є безпечним засобом для санації питної води. При додаванні його в систему водопостачання бройлерам через день, протягом 10-ти тижнів у дозах: для стартерів – 0,02%; для гроуерів – 0,015% і для фінішерів – 0,01%, у співставленні з контролем зросли: середньодобовий приріст на 2,7%, забійна маса тушки на 4,99%. Покращився показник конверсії корму та зникла потреба придбання антибіотиків, що зменшує затрати для закупівлі ветеринарних препаратів на 24,3%.

9. Для санації приміщень у присутності птиці аерозольним методом оптимально ефективними є дрібно – або середньодисперсні аерозолі (з розміром краплинок від 5 до 25 мкм), з розрахунку внесення 20 см3 0,25% розчину бровадезу-плюс та додавання 2 см3 гліцерину на 1 м3 і експозиції 30-40 хв. Для дезінфекції зворотної тари та інших виробничих об’єктів вносять аерозоль з розрахунку 50 см3 на 1 м3 2% водно-гліцеринового (9:1) розчину бровадезу-плюс та експозиції не менше 60 хв.

Публікації автора:

1. Зон Г.А., Фотіна Г.А. Патогенні властивості мікроорганізмів, ізольованих із тушок птиці // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2003. – Вип.81. – С. 632-634. (Дисертант особисто провела ряд практичних досліджень, брала участь у підготовці матеріалу до друку).

2. Фотіна Т.І., Степаніщенко М.М., Фотіна Г.А. Аналіз ізоляції умовно-патогенної мікрофлори в птахівничих господарствах України // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2004. – Вип.84. – С. 864-870. (Дисертант особисто провела мікробіологічний моніторинг).

3. Фотіна Г.А. Експериментальні дослідження бактерицидної ефективності та дезінвазійної дії бровадезу-20 // Науковий вісник НАУ. – 2006. - №98. – С. 215-218.

4. Фотіна Г.А., Березовський А.В. Віруліцидний вплив препарату «Бровадез-плюс» // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2006. – Вип.87. – С. 261-263. (Дисертант особисто виконала експериментальну частину досліджень, узагальнила результат, брала участь у написанні статті).

5. Фотіна Г.А., Березовський А.В. Фотіна Т.І. Моніторинг мікробіологічного стану систем питної води птахівничих господарств // Вісник Сумського НАУ. – Суми, 2007. – № 2(19). – С. 134-138. (Дисертант особисто виконала експериментальну частину досліджень, підготувала проект статті).

6. Березовський А.В., Фотіна Г.А. Спосіб покращення якості питної води для птиці // Птахівництво. Міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2007. – Вип.60, Ч.2. – С. 57-60. (Дисертант провела мікробіологічні дослідження якості питної води).

7. Березовський А.В., Фотіна Г.А. Визначення параметрів токсичності нового дезінфектанту «Бровадез-плюс» // Науково-технічний бюлетень ІБТ УААН і ДНДКІ вет. препаратів та корм. добавок. – Львів, 2007. – Вип.8, №3-4. – С. 326-330. (Дисертант особисто виконала експериментальну частину досліджень, узагальнила результат, брала участь у написанні статті).

8. Фотіна Г.А., Березовський А.В. Визначення бактерицидних властивостей дезінфікуючого препарату «Бровадез-плюс» // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. пр. Харківської ДЗВА. – Харків, 2007. – Вип.15 (40), Ч.2, Т.1. – С. 91-95. (Дисертант особисто виконала експериментальну частину досліджень, узагальнила результат, брала участь у написанні статті).

9. Експериментальне випробування дезінфектанту бровадез-плюс щодо збудників туберкульозу / В. Кассіч, Т. Фотіна, Г. Фотіна, В. Дзюба // Ветеринарна медицина України. – 2008. - №3. – С. 39-40. (Дисертант брала участь у проведенні експериментів, узагальнила результат, підготовила проект статті).

10. ТУ У 24.2-14332579-043:2007: «Бровадез-плюс», засіб дезінфікуючий для ветеринарної медицини / А.В. Березовський, Г.А. Фотіна. Погоджено: Державним департаментом ветеринарної медицини Мін. АП України (19.08.2007 р.) та ДНДКІ ветеринарних препаратів і кормових добавок (06.08.2007 р.). – 27 с. (Дисертант провела досліди, узагальнила результат, підготувала проект ТУ).

11. Настанова по застосуванню дезінфікуючого препарату БРОВАДЕЗ-ПЛЮС, виробника ТзОВ НВФ «Бровафарма», Україна / А.В. Березовський, Г.А. Фотіна. – Затверджено: Головний державний інспектор ветеринарної медицини України. – №15-3-1-3 / 5254 від 04. 12. 2007 р. – 3 с. (Дисертант провела експериментальні дослідження, підготувала проекті настанови).

12. Бровадез-плюс у формі розчину для дезінфекції. Реєстраційне посвідчення №2922-02-932-07 / А.В. Березовський, Г.А. Фотіна. – Затверджено від 08.11.2007. (Дисертант особисто підготувала данні для оформлення реєстраційного посвідчення).

13. Патент на корисну модель №30913, Україна. Препарат для дезинфекції «Бровадез-плюс» / А.В. Березовський (UA), Г.А. Фотіна (UA). – Заявл. 28.12.07; Опубл. 11.03.08; Бюл. №5. (Дисертант провела експериментальні дослідження, узагальнила результат, брала участь в оформленні патенту).

14. Fotina A. Microbiological monitoring of escherichiosis pathogens // 22 Worlds Poultry Congress. – Istambul, 2004. – Р. 178-180.

15. Фотіна Г.А. Патогенні властивості умовно-патогенних мікроорганізмів, ізольованих з тушок птиці // Мат. міжнар. наук. конф. «Актуальні проблеми та інновації у тваринництві, ветеринарній медицині і харчових технологіях» – Львів, 2005 – С. 29-31.

16. Фотина А.А., Березовский А.В. Профилактические мероприятия при ассоциированных бактериозах птиц // Мониторинг распространения и предотвращения особо опасных болезней животных и птиц / Сб. матер. конференции – Самарканд, 2006. – С. 323-325. (Дисертант провела експериментальні дослідження, узагальнила результати).

17. Фотіна Г.А. Покращення якості питної води в умовах птахо господарств // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчених, присв. 30-річчю заснування Сумського НАУ. – Суми: Універсальна книга, 2007. – Ч.1. – С. 143.

18. Фотина А.А., Фотина Т.И. Усовершенствование методов профилактики при ассоциированных бактериозах птиц // Сообщения академии сельскохозяйственных наук Грузии. – Тбилиси, 2007. – Вып.20. – С. 246-248. (Дисертант провела експериментальні дослідження, узагальнила результати).

19. Фотина А.А. Санация инкубационных яиц и оборудования инкубатория дезинфектантом Бровадез-плюс // Тез. научно-практ. конф. студентов, магистрантов и аспирантов, посвящ. 70-летию Витебской обл. – Витебск, 2007. – С. 139-143.

20. Березовський А.В., Фотіна Т.І., Фотіна Г.А.. Застосування сучасних засобів і методів санації об’єктів птахівництва та контроль їх ефективності: Методичні рекомендації. – К., 2007. – 29 с. (Дисертант провела експериментальні та виробничі досліди, підготувала проект рекомендацій).