Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Історичні науки / Історія України


Іванова Тетяна Юріївна. Тоталітарний режим і національні меншини Півдня України (20-30-ті рр. ХХ ст.) : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Іванова Т. Ю. Тоталітарний режим і національні меншини Півдня України (20–30-ті рр. ХХ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України. – Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2009.

Дисертація присвячена аналізу взаємовідносин влади і національних меншин, що проживали на Півдні України в 1920–30-ті рр.

У роботі висвітлено становище національних меншин південноукраїнського регіону в 1920–30-ті рр., проаналізовано вплив тоталітарної системи на руйнування засад економіки, традиційного укладу; охарактеризовано їх буття в умовах колективізації; висвітлено наслідки та втрати від голодоморів 1921–1922 і 1932–1933 рр.

Розглянуто форми, методи, історичні умови підготовки, ідеологічне забезпечення репресивної політики тоталітарного режиму проти польського, німецького, єврейського, болгарського населення та представників інших національних меншин Півдня України; розкрито основні каральні операції органів ДПУ-НКВС в регіоні, показано їх роль у фабрикації кримінальних справ.

Публікації автора:

Статті у фахових виданнях

1. Іванова Т. Ю. Діяльність органів державної влади в галузі міжнаціональних відносин на Півдні України в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. / Т. Ю. Іванова // Наукові праці: Науково-методичний журнал. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. — Т. 74. — Вип. 61 : Історичні науки. — С. 44–48.

2. Іванова Т. Ю. Репресії проти національних меншин Півдня України (20–30-ті рр. ХХ ст.): історіографія проблеми / Т. Ю. Іванова // Наукові праці: Науково-методичний журнал. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. — Т. 83. — Вип. 70 : Історичні науки. — С. 101–106.

3. Іванова Т. Ю. Політика командно-адміністративної системи відносно болгарського населення Південної України (20–30-ті рр. ХХ ст.) / Т. Ю. Іванова // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Серія: економіка, політологія, історія. — 2009. — Т. 3. — № 7 (85). — С. 150–159.

4. Іванова Т. Ю. Політика коренізаціі та етнічне населення Півдня України у 20–30–х роках ХХ ст. / Т. Ю. Іванова // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. — К. : Національний педагогічний інститут імені М. П. Драгоманова, УАН, 2009. — Вип. 21. — С. 51–58.

Статті у наукових виданнях, матеріали, тези

5. Іванова Т. Ю. Про діяльність відділу національних меншин при НКВС УСРР (1921–1924 рр.) / Т. Ю. Іванова // Збірник наукових праць „Гуманітарно-економічні дослідження”. — Миколаїв ; Одеса : ТОВ ВіД, 2007. — Т. ІV. — С. 145–149.

6. Іванова Т. Ю. Німецька колонізація Північного Причорномор’я / Т. Ю. Іванова // Збірник наукових праць „Причорноморський регіон у контексті європейської політики: минуле й сьогодення”. — Одеса ; Ополе ; Вроцлав, 2008. — С. 282–289.

7. Іванова Т. Ю. Дослідження питання взаємовідносин національних меншин і тоталітарної держави на Півдні України у міжвоєнний період / Т. Ю. Іванова // Збірник наукових праць. — Миколаїв : МДУ, 2008. — Вип. 4: Історична освіта: інноваційні аспекти. — С. 109–115.

8. Іванова Т. Ю. Національні меншини Південної України у зовнішніх війнах тоталітаризму / Т. Ю. Іванова // Збірник наукових праць. — Миколаїв : МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2008. — Вип. 1. — С. 30–36.

9. Іванова Т. Ю. Етнічні меншини Півдня України в період голоду 1932–1933 рр. / Т. Ю. Іванова // Збірник доповідей обласної науково-практичної конференції „Голодомор 1932–1933 рр. на території Миколаївщини” (до 75-річчя трагедії). — Миколаїв : МДУ, 2008. — С. 93–97.