Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Анкянець Олена Казимирівна. Вплив способу приєднання дискретних ребер на коливання підкріплених кругових циліндричних оболонок : Дис... канд. наук: 01.02.04 - 2007.Анотація до роботи:

Анкянець О.К. Вплив способу прикріплення дискретних ребер на коливання підкріплених кругових циліндричних оболонок.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла. - Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, Київ, 2007.

У дисертаційній роботі розв’язано задачу про власні коливання циліндричної оболонки, підкріпленої дискретно розташованими ребрами жорсткості з урахуванням способу з'єднання ребер з обшивкою: суцільне жорстке, суцільне податливе, або дискретне жорстке з'єднання. Розглядаються малі коливання. Матеріал оболонки й ребер підпорядковується закону Гука. Задача розв’язується методом скінченних елементів. Для обшивки й ребер жорсткості побудований плоский скінченний елемент з шістьма ступенями свободи у вузлі, якому притаманні висока стійкість до зсувного запирання, покращена збіжність й низька чутливість до викривлення скінченно-елементної сітки. Таким чином, у скінченноелементному поданні оболонка складається з набору пластинок. Ребра розглядаються як пластини. Для забезпечення умов жорсткого з'єднання ребер і обшивки в дискретних точках, або їх суцільного податливого з'єднання, реалізовано скінченний елемент зв'язку, побудований на основі методу штрафних функцій. Показано, що спосіб з'єднання ребер з обшивкою значно впливає на форми власних коливань оболонки, а розроблена методика дозволила виявити форми коливань, які не вдавалося виявити раніше аналітично.

Публікації автора:

1. Фиалко С.Ю., Анкянец Е.К. Современные вычислительные технологии в применении к задачам собственных колебаний оболочек. Теоретичні основи будівництва, 12, Т.2, Днепропетровск-Варшава, 2004, С.835-842.

2. Fialko S.Yu., Ankyanec E.K. Vibrations of thin stiffened cylindrical shell. XXXII Summer School – Conference “APM”., 2004, Book of abstracts., P.44.

3. Заруцкий В.А., Анкянец Е.К. Собственные колебания цилиндрических оболочек, усиленных кольцевыми ребрами, соединенными с ней упругими связями. Теоретичні основи будівництва, 13, Днепропетровск-Варшава, 2005, С.131-138.

4. Анкянец Е.К. Собственные колебания цилиндрической оболочки с двухслойными кольцевыми ребрами. // Прикл. Мех., 41, №8, 2005 г., С. 105 – 110.

5. Анкянец Е.К. Собственные колебания цилиндрической оболочки с кольцевыми ребрами, присоединенными к ней с помощью дискретных упругих связей. // Прикл. Мех., 41, №10, 2005 г., С. 108 – 113.

6. Fialko S.Yu., Ankyanec E.K. Vibrations of the thin cylindrical shell, reinforced by ribs attached to panelling in discrete points subject to flexibility of the joint of rib and panelling. Computer Methods in Mechanics, Book of short papers of the 16th CMM International Conference, Czestochowa, Poland ,21-24 June 2005.

7. Заруцкий В.А., Анкянец Е.К. Колебания тонкой цилиндрической оболочки, подкрепленной ребрами с учетом податливости соединения ребер с обшивкой. Тезисы XXI Международной конференции Матеметическое моделирование в механике сплошных сред. Методы граничных и конечных элементов, 4-7 октября, 2005 Санкт-Петербург, Россия.

8. Fialko S.Yu., Ankyanec E.K. Vibrations of thin cylindrical shells with non-stiff connection between ribs and panelling. Shell structures: Theory and Applications, Proceedings of the 8th SSTA Conference, Jurata, Poland, 12-14 October 2005. P. 315-317.

9. Анкянец Е.К. Колебания Тонкой ребристой цилиндрической оболочки при различных способах крепления ребер – 8-я Крымская Международная Математическая школа МФЛ-2006, Алушта, 10-17 сентября 2006г., с.14.