Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Філімонова Тетяна Олегівна. Використання ітераційної теорії для дослідження локального термопружного згину ортотропних пластин : Дис... канд. наук: 01.02.04 - 2008.Анотація до роботи:

Філімонова Т.О.: Використання ітераційної теорії для дослідження локального термопружного згину ортотропних пластин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. – Донецький національний університет, Донецьк 2008.

Дисертація присвячена використанню ітераційної теорії для дослідження термопружного згину ортотропних пластин. Отримано систему рівнянь термопружного згину ортотропних пластин, які враховують симетричний теплообмін із зовнішнім середовищем за законом Ньютона і гіпотези ітераційної теорії. Побудовано фундаментальний розв’язок рівнянь термопружного згину ортотропних пластин на базі ітераційної теорії і знайдено компоненти фундаментальної матриці температурних моментів. За допомогою отриманого розв’язку виявлені закономірності термопружного стану ортотропних пластин, які описуються ітераційною теорією, в околі точки розташування зосередженого “згинного” джерела тепла. Визначено зони, у яких поправки, внесені ітераційною теорією в порівнянні з розв’язком за класичною теорією, є істотними. З використанням формули згортки і отриманого фундаментального розв’язка досліджено термопружний стан ортотропних пластин при локальних температурних впливах, що викликають згин. Виявлено ефекти розподілу температурних моментів, обумовлені ітераційною теорією термопружного згину.